Werkwijze

Wat kunt u van ons verwachten?

Kennismaking

Tijdens een, voor u vrijblijvend, kennismakingsgesprek informeren wij u over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Bij een wederzijdse ‘klik’ en het vertrouwen in een plezierige en langdurige relatie, inventariseren wij uw huidige financiële situatie, uw behoeften, kansen, risico’s, doelstellingen en wensen.

Advisering

Vervolgens stellen wij voor u een advies op. Ons advies geeft u een duidelijk inzicht of het mogelijk is uw wensen en doelstellingen te realiseren. We bespreken het advies uitvoerig en stellen het indien noodzakelijk bij.

Bemiddeling en afwikkeling

  • Op basis van ons advies, kiest u de producten die passen bij de voor u gewenste situatie.
  • We bespreken de offerte(s) uitvoerig met u en informeren u over de nog te overleggen documenten. Tevens assisteren wij u bij het invullen van de diverse (aanvraag)formulieren.
  • Wij dragen zorg voor een tijdige verzending van de geaccepteerde offerte en de daarbij te overleggen documenten.
  • Minimaal wekelijks informeren wij u over de status van uw dossier en zorgen wij voor een correcte afwikkeling van uw dossier.

Begeleiding in de toekomst

Ook in de toekomst willen wij u blijven ondersteunen. U kunt met al uw financiële vragen bij ons terecht. Wij controleren periodiek of ons advies en de daarbij voorgestelde productinvulling blijven passen bij uw situatie en wensen. Wij zijn hierbij uiteraard wel afhankelijk van de informatie c.q. wijzigingen die u ons verstrekt.

Een persoonlijke aanpak, een zorgvuldige afweging van risico’s en vooral aandacht voor kansen op de korte én lange termijn zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Bij ons krijgt u gedegen advies voor een van tevoren vastgestelde eerlijke prijs. Wij wensen te bouwen aan een langdurige relatie met onze cliënten waarbij wederzijds vertrouwen centraal staat.
Zo weet u dat u voor een goed advies altijd bij ons terecht kunt!