Disclaimer

Aan de samenstelling van de inhoud van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie die op deze site kan worden verkregen, heeft een algemeen karakter en is niet afgestemd op de concrete situatie van een belangstellende van deze website. Wij raden u aan om in specifieke situaties contact op te nemen met één van de adviseurs van MAG3 Financieel Advies B.V.

Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website wordt geraadpleegd nog steeds juist, volledig of actueel is. MAG3 Financieel Advies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Deze website kan hyperlinks bevatten die belangstellenden leiden naar websites van derden, welke niet door MAG3 Financieel Advies B.V. onderhouden of gecontroleerd worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze andere websites.